Site by:
Grigore Cotul
Hosting Provider:
Prieteni:
www.scatiii.com

                                                       Domnule ICU CRĂCIUN,
         Cu ocazia aniversării a 300 de ani de la atestarea documentară a comunei Ilva-Mare i s-a conferit titlul
  de CETĂŢEAN DE ONOARE al acestei localităţi Domnului Profesor Sever Ursa. Pentru a primi acest titlu a fost
  nevoie şi de aşa zisele "recomandări".
         Vă trimit una dintre acestea pentru a o publica în „Cuibul visurilor",ca o surpriză pentru Domnul Sever,
  directorul revistei.

                           Propunere pentru acordarea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al
                                      comunei Ilva-Mare, Domnului Sever Ursa

         În toamna anului 1970, după repartiţia guvernamentală ca profesor de limba şi literatura română, la
  primele consfătuiri la care am participat, l-am cunoscut pe Domnul Profesor Sever Ursa.
         De la început am fost impresionat de nobleţea, de personalitatea domniei sale, în care Omul, Profesorul
  şi Literatul se împletesc formând un tot unitar precum degetele de la mâna dreaptă când facem semnul Sfintei
  Cruci.
         Omul Sever Ursa s-a dovedit un sfătuitor şi sprijinitor, împărtăşind de-a lungul timpului din experienţa
  dumnealui tuturor celor cu care a venit în contact, lucruri legate de demersul didactic şi nu numai.
         Profesorul Sever Ursa va rămâne un exemplu pentru generaţiile care au trecut prin mâna dumnealui,
  slujind cu credinţă şi pasiune limba românească care cântă şi încântă când domnia sa o rosteşte. Colaborarea
  mai apropiată cu domnul profesor a început pe când era inspector metodist la I.S.J. Bistriţa-Năsăud, apoi la
  întâlnirile anuale cu dascălii de limba română, consolidându-se prin participări comune la diferite acţiuni
  organizate de I.S.J. (olimpiade şcolare), la perfecţionările organizate de Universitatea clujeană, la acţiunile
  ASTREI.
         Ca literat domnul Sever Ursa s-a remarcat printr-o susţinută activitate publicistică şi culturală
  materializată prin întemeierea renumitului muzeu "Cuibul visurilor", a revistei cu acelaşi nume, pe care o
  conduce de peste patru decenii, a publicării a numeroase articole în reviste şi ziare precum: Limba şi literatura
  română, Revista română, Cronica, Minerva, Ecoul, Răsunetul, Mesagerul..., a publicării cărţilor: Bistriţa-Năsăud
  vatră folclorică(în colaborare), Constelaţia Liviu Rebreanu(colaborator), Iustin Ilieşiu - Sfinte firi vizionare,
  Vasile Rebreanu - învăţător, folclorist şi animator cultural.
         Cu ansamblul „Cununa Maierului" al cărui iniţiator şi suflet a fost a câştigat premii atât în ţară cât şi
  peste hotare (Polonia,Franţa).
         Activitatea astristă a celui pe care-l propunem spre a primi titlul de cetăţean de onoare al localităţii
  noastre a constat în principal din: participări la simpozioane, la adunările asociaţiunii, dezveliri de plăci şi
  monumente, lansări de carte, susţinerea a numeroase şi interesante comunicări în toate cercurile
  Despărţământului năsăudean şi la nivel naţional.
         Nu şi-a uitat niciodată locul unde a venit pe lume - Poiana-Cătunenilor, străjuită de Măgura Păltinesei,
  neamul mare şi falnic al Cătunenilor, pe care l-a făcut cunoscut ţării şi lumii prin contribuţia adusă la realizarea
  filmului „Învingătorii", prin articolele publicate în presă de-a lungul timpului, nu a uitat şi a iubit localitatea
  noastră Ilva-Mare, nemurind-o prin lucrările privind toponimia şi graiul oamenilor de aici, prin articolele despre
  popasul ilvean al scriitorului Liviu Rebreanu.
         Ilvenii mari, Domnule Profesor,sunt mândri de a fi contemporanii şi consătenii dumneavoastră, aşa cum
  dumneavoastră sunteţi mândru de a fi fiu al acestor locuri.
         Ştim că sunteţi cetăţean de onoare al Maierului, locul unde v-aţi desfăşurat cea mai mare parte a
  activităţii, al Năsăudului, şi credem că veţi primi acest titlu şi aici la Ilva-Mare, acum cu prilejul sărbătoririi a 300
  de ani de la atestarea sa documentară. (odată cu sărbătorirea comunei vă sărbătorim şi pe dv., cetăţeanul de
  onoare al ei.)
         Activitatea dumneavoastră, Domnule Profesor, ştim este mult mai fructuoasă. Aici şi acum am selectat
  câteva dintre faptele care vă îndreptăţesc a vi se acorda titlul de cetăţean de onoare al localităţii noastre. De
  fapt, noi, ilvenii mari, v-am considerat întotdeauna cetăţean de onoare al comunei noastre.
         Vă lipsea Diploma. Credem că astăzi veţi primi-o. Vă felicităm.

                                                                                                             Ieronim Ureche

                                            Lui Ioan Seni                                                                                                             
                                           
                                                                (scrisoare întârziată)

          Regretând că starea sănătății nu-mi permite efortul
  deplasărilor, vreau să mă așez măcar cu sufletul lângă
  Dumneavoastră, cei care-l sărbătoriți pe Ioan Seni, președintele
  Despărțământului Năsăud al ASTREI, cu prilejul ieșirii la pensie.
          Să spunem încă odată ca bătrânul Horațiu: Eheu fugaces
  labuntur ani!...Cum se scurg anii în fugă!
          Sărbătoritul face parte dintr-un corp didactic de elită. La urma
  urmei, demnitatea și reputația unei comunități, a unei instituții, o dă
  formula morală a oamenilor ei. Și Ioan Seni a știut și știe că fiecare
  valorăm atâta cât am dăruit, nu cât am primit. Și mai știe că binele
  nu stă în mult, ci în bine stă multul...
          Deservînd cu sârg și cu pasiune, până aproape de înălțimea
  eroismului cultural, nu numai urbea grănițerească ci un întreg ținut,
  ba mai mult - o țară, el a rămas și va rămâne fidel unui crez, pășind
  pe urmele marilor cărturari năsăudeni. Iar Năsăudul nu duce și nu
  va duce niciodată lipsă de modele...
         De nenumărate ori am parcurs împreună, cu emoții, itinerariile
  ASTREI noastre nemuritoare, mereu în linia întâi vredniciei astriste,
  an și ani, ducând faima Năsăudului legendar; colaborând cu
  intelectuali de aleasă omenie și competență: primarul Dumitru
  Mureșan, Romulus Berceni, directorul  Dorel Alexandru  Coc,  Grigore
  Marțian, Ion Lăpușneanu, Radu Nistor, Gheorghe Pleș, soții Mititean
  ș.a.
         Un alergător de cursă lungă, i-am spune, implicat cu pricepere în toate demersurile culturale ale țării
  Năsăudului și nu numai.
          Cu valențele sale de cercetător a devenit, iată, om de știință, analist cultural.
          Întotdeauna cu voie bună, cu zâmbet molipsitor, organizator fără cusur, mereu optimist și înarmat cu tact și
  răbdare, cu inteligență nativă mereu cultivată, înzestrat cu un subtil simț al umorului, cu putere de muncă
  pilduitoare, știe să fie totdeauna cel dintâi.
         ASTRA l-a născut parcă a doua oară, l-a perfecționat în specialitate, l-a făcut și literat, și orator și, mai ales,
  Om și dascăl.
         Fie ca pensionarea, pe care i-o dorim cât mai lungă, să-i aducă lui și familiei sale numai soare și sănătate.

       Maieru 16.VI.2010                                                  Cu statornică prețuire și devoțiune sinceră
                                                                                                               Sever Ursa         
Ioan Seni - Preşedintele
Despărţământului Astrei Năsăudene
Prima pagină